Druty Nevinox do spawania stali nierdzewnych – jakość i zaufanie od lat.

Zapoznaj się z ofertą drutów i prętów marki Nevinox wyprodukowanych w Indiach przez firmę Nevatia. Wszystkie one spełniają wymogi Unii Europejskiej, posiadają niezbędne atesty oraz dopuszczenia zgodnie z przepisami UE. Wśród nich dopuszczenia TUV Rheinland, Deutsche Bahn, Bureau Veritas i oczywiście certyfikat CE.

[English version] Please see our offer for MIG and TIG wires Nevinox produced by Nevatia company in India. They all meet the requirements of European Union, have the neccesary attests and approvals. Among them you will find TUV Rheinland, Deutsche Bahn, Bureau Veritas and of course CE certificate.